Friday, 12 March 2010

Marhalah - Marhalah Dakwah...


Salam sejahtera buat mereka yang masih tetap di jalan-Nya . Moga perjuangan kita tidak henti sehingga kita belum mencapai matlamat kita, insya-Allah. Hidup kita di medan dakwah ini banyak pancaroba, pelbagai bentuk ujian-Nya, seribu satu perkara yang menghambat kita di jalan-Nya. Tetapi, para pendakwah sekalian, banyaklah berdoa dan bertawakal kepada-Nya. Moga Dia memberi kita hidayah sepanjang perjalanan ini...

Sebagai seseorang yang bekerja full time sebagai seorang da'ie, kita haruslah cakap serupa bikin. Sentiasa memikirkan masalah umat dan cara untuk menyelesaikannya, itulah hobi seorang da'ie. Rasulullah s.a.w sering mengalirkan mata pada waktu malam ketika memikirkan tentang umat baginda... Kita?

Dakwah ini harus kita faham tentang kepentingannya, dan tentang pelaksanaannya. Ia mempunyai tiga marhalah (peringkat):


  • Marhalah ad-Di'ayah (at-Ta'rif) : Marhalah propaganda, memperkenalkan, menggambarkan fikrah dan menyampaikan kepada orang ramai di setiap lapisan masyarakat.

  • Marhalah at-Takwin : Marhalah pembentukan, memilih para pendokong, menyiapkan angkatan tentera, pendakwah, dan mendidik mereka. Mereka ini terpilih daripada golongan yang menyambut seruan dakwah.


(gambar hiasan)
  • Marhalah Tanfiz : Marhalah pelaksanaan dakwah, beramal, berjuang, dan berusaha untuk mencapai tujuan.
(gambar hiasan)

Ketiga - tiga marhalah ini perlu untuk bergerak seiring kerana kesatuan dan kecantuman dakwah adalah bergantung kepada percantuman di antara satu dengan seluruhnya. Oleh itu para pendokong dakwah di dalam berdakwah, mestilah memilih dan membentuk dan di waktu yang sama dia beramal dan melaksanakan apa yang boleh dilaksanakan.

Tidak mungkin lahir ke alam nyata satu marhalah dari marhalah-marhalah itu dalam bentuk yang sempurna kecuali menurut tertib susunan itu. Tidak mungkin sempurna pembentukan ini tanpa pengenalan makrifah dan pengenalan yang sahih dan benar. Tidak mungkin lengkap satu pelaksanaan yang sempurna tanpa pembentukan dasar pendidikan yang sempurna.

Dakwah Islam yang pertama di zaman Rasulullah s.a.w. telah melalui tiga peringkat ini. Muslimin di zaman itu telah mengenali agama mereka, terdidik dan terbentuk di madrasah Rasulullah lalu mereka bangun dan membangkit mendokong dakwah Islam dengan sebaik-baiknya.

Oleh kerana itu, kita diperingatkan supaya sentiasa berwaspada dari sudut jalan manakah seseorang itu menyeru dalam usaha-usaha dan kerja-kerja Islamnya. Adakah dia memberi perhatian dan memberikan hak kepada ketiga-tiga marhalah itu. Sesungguhnya sesiapa yang tampil ke hadapan untuk melaksanakan tugas untuk dakwah dan merealisasikan cita-cita dakwah, dia mestilah mengetahui dengan sungguh-sungguh dakwah Islam. Mereka mengenali dan memahami dasar dengan pengenalan dan kefahaman yang sebenar-benarnya. Di samping itu dia mesti menjadi contoh yang benar dan baik dalam setiap lapangan hidup kerana dakwah dengan menunjukk qudwah adalah jauh lebih hebat kesannya daripada dakwah berdasarkan kata - kata... Untuk setiap marhalah yang telah dinyatakan akan dihuraikan dalam post -post yang seterusnya...

sumber rujukan: Tariq ad-Dakwah , Mustafa Mashur

No comments:

Post a Comment