Maratib Amal


"Aku masih menegaskan bahawa kerja yang susah adalah untuk mengubah masyarakat, adapun perubahan kerajaan, ia akan berlaku tika mana masyarakat itu menginginkannya."

-Al-Marhum Sheikh Muhammad Al-Ghazali-

No comments:

Post a Comment